Normativa e-Tauler

Cal tenir en compte l’article 23 del model d’Ordenança tipus reguladora de l’administració electrònica de Localret:

 1. El Tauler d’edictes electrònic és el mitjà per a la publicació dels anuncis, acords, resolucions i comunicacions emeses per l’Ajuntament de … en exercici de les seves competències d’acord amb les disposicions legals o reglamentàries que així ho estableixin. La publicació d’actes al Tauler d’edictes electrònic té la consideració d’oficial i autèntica. El Tauler d’edictes electrònic és únic per a tot l’Ajuntament de ….
 2. La publicació al Tauler d’edictes electrònic és prèvia i complementària a la publicació de les notificacions al Tauler Edictal Únic del Butlletí Oficial de l’Estat.
 3. Les notificacions es realitzen a través del Tauler d’edictes electrònic en els següents casos:
  a. Quan els interessats siguin desconeguts.
  b. Quan s’ignori el lloc on s’ha de practicar la notificació
  c. Els actes relatius a procediments de caràcter selectiu o de concurrència competitiva.
  d. Quan s’hagi intentat la notificació en el domicili dels interessats i no s’hagi pogut practicar.
 4. L’accés al Tauler d’edictes electrònic no requereix cap mecanisme especial d’acreditació de la identitat del ciutadà o la ciutadana.
 5. El Tauler d’edictes electrònic es publica a la seu electrònica. L’Ajuntament de … ha de garantir l’accés al tauler d’edictes únic a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres.
 6. El Tauler d’edictes electrònic ha de disposar dels sistemes i mecanismes que garanteixin l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a la legislació vigent.
 7. El Tauler d’edictes ha d’adoptar les mesures tècniques necessàries per protegir els drets de les persones i, en particular, evitar que la informació sigui indexada o pugui ser localitzada per tercers mitjançant cercadors i que les dades personals difoses a través del Tauler d’edictes pugui ser objecte de tractament.
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami