Funcionalitats de la Carpeta del Subscriptor

A la Carpeta del Subscriptor, el Responsable de Servei té disponibles les següents opcions:

Opcions Descripció
Pendents de Lliurar Permet realitzar l’operativa de lliurament de certificats digitals:

  1. En suport T-CAT
  2. En programari
  3. Descarregar els certificats (ja lliurats) que no es distribueixen en targeta T-CAT (programari).
Lliurats Permet fer cerques sobre l’estat de lliurament de tots els certificats de l’ens.
Certificats emesos Permet veure els certificats emesos de l’Ens
Informes Permet la generació d’informes sobre els certificats dels ens.
T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+6 puntuación, 12 votos)
El 70% l'ha trobat útil (10 vots)
X