En adjuntar l’excel de dades una tramesa massiva del servei Trameses d’informació, escrits i documents, apareix error sobre el contingut del fitxer. Quin pots ser el motiu?

Si en adjuntar el fitxer excel amb les dades d’enviament a una tramesa d’informació, escrits i documents, apareixen errors fent referència a camps incorrectes o mancança de dades, i es comprova que aquestes dades estan informades correctament, el motiu de l’error podria ser que s’ha aprofitat un excel anterior eliminant dades i la codificació del fitxer és incorrecta.

En aquest sentit, la solució seria copiar el contingut vàlid del full i enganxar-ho en un nou full de càlcul. Adjuntant el nou fitxer excel a la tramesa, l’error hauria de desaparèixer.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
X