El responsable del servei de l’Entitat de Registre TCAT ha canviat. Què s’ha de fer?

En els casos que el responsable del servei canviï caldrà realitzar diferents tasques:

– Modificar la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT:

· S’haurà d’accedir a la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT, descarregar el formulari, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i remetre’l a través de la mateixa plataforma.

– Baixes dels operadors

· En el cas que també fos operador o tingues certificat digital d’operador, caldrà revocar el certificat mitjançant la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > T-CAT: sol. revocació.

– Altes dels operadors

· En el cas que fos necessària la incorporació de nous operadors, aquesta nova sol·licitud s’haurà de fer mitjançant la plataforma  EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > T-CAT: sol. i renov. certif. personals.

En els casos que no sigui possible fer els tràmits mitjançant l’EACAT, excepcionalment, es podran enviar al Consorci AOC per correu electrònic, signats digitalment (er@aoc.cat), o per correu postal.

Nota: Cal recordar que si la persona ha marxat del centre de treball també caldrà revocar tots els certificats personals que tingui.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (Ninguna valoración todavía)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ