Documentació específica: Administració de la Generalitat de Catalunya

Organisme cedent Servei Modalitat de consum Documentació d’integració
Departament Benestar Social i família Títol de família nombrosa
 • Comprovació vigència de títol
 • Obtenció dades bàsiques
 • Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots)
 • Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots)
 

Títol de família monoparental
 • Comprovació vigència de títol
 • Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots)
 • Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots)
Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT) Padró històric
 • Històric de residència
 • Històric de convivència
Servei Ocupació de Catalunya (SOC) Demandants d’Ocupació
 • Certificat de dades personals
 • Certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació
 • Certificat últim període d’inscripció i períodes d’inscripció
 • Certificat de perceptor de prestacions
 • Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO: consulta individual/lots)
 

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Discapacitats
 • Dades bàsiques (consulta individual/lots)
 • Dades completes (consulta individual/lots)
Agència Tributària Catalana (ATC) Estat de deute amb l’ATC

 

 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat
Departament Justícia Registre d’Entitats Jurídiques
 • Dades d’inscripció
 • Dades de l’entitat
 • Òrgans de govern
CatSalut*
*Només disponible amb integració
Registre Central d’Assegurats (RCA)
 • Verificació d’assegurats
 • Consulta de dades d’assegurats
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 80% l'ha trobat útil (5 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN