CT – La nova versió del Catàleg de tràmits

1. Introducció

El Catàleg de tràmits d’EACAT és el conjunt de serveis específics d’EACAT.

Es presenta una nova versió del Catàleg que compta amb les parts següents:

  • Què és? i Consells de cerca.
  • Cercadors: simple i avançat.
  • Catàleg de tràmits organitzat per prestador; per temes i subtemes; i per tipologies.

El que ens aporta de nou aquesta versió és un cercador de serveis avançat i la possibilitat d’organitzar el Catàleg de tràmits en diferents categories (prestadors; temes i subtemes; i tipologies).

2. Què és? i Consells de cerca

És la zona inicial del Catàleg de tràmits que es pot mantenir desplegada o tancada, tant en el cas de l’explicació de les tasques principals (Què és?) com en el cas dels Consells de cerca (com cerquen els cercadors). EACAT guardarà aquesta zona tal i com l’hagi guardat la darrera vegada que s’ha treballat a la plataforma (desplegada o tancada).

El Què és? és desplega prement al damunt i ens facilita l’explicació de les tasques principals del Catàleg: l’organització i la cerca de serveis. Ambdues tasques són noves, ja que abans només es permetia cercar serveis incorporant paraules a un cercador simple que encara hi és. Actualment, es permet una cerca avançada a través de les diferents categoritzacions de serveis, fet que enriqueix moltíssim i fa més precises les cerques.

D’altra banda, es pot desplegar els Consells de cerca en prémer al damunt; i apareix la informació que explica com es realitza la cerca simple i la cerca avançada de serveis dins del Catàleg.

3. Cercador

Al cercador simple, que existeix des de la primera versió del Catàleg, s’afegeix  un cercador avançat, que realitza una cerca de serveis per categories; les mateixes categories per les quals es pot organitzar el Catàleg.

3.1 El cercador simple

Aquest cercador s’utilitza incorporant paraules que considerem clau, que buscarà en els noms dels serveis i tràmits i dins dels seus continguts (tant de les fitxes del servei com de les fitxes dels tràmits).

En el resultat de la cerca apareix, d’una banda, el número de serveis trobats i un altre cercador per precisar més la cerca, en cas que el resultat sigui un número important de serveis (permet fer una cerca sobre el resultat de la primera cerca).

3.2 El cercador avançat

En el cercador cal prémer Cerca avançada. Té una sèrie de categories que permeten tenir un resultat de cerca més precís. Aquestes categories són: tema i subtema; tipologia; i ens prestador; i els seus diferents ítems es defineixen en llurs desplegables.

Les diferents categories són:

  • Ens prestadors, són les entitats que presten el servei. És l’única classificació que hi ha hagut fins a aquesta modificació.
  • Tema i subtema, són dos categories que van relacionades entre sí. Això vol dir que primer hauré de seleccionar un tema, per després seleccionar els subtemes que li corresponen.
  • Tipologies, tenen a veure més amb les funcions genèriques administratives en les quals estan classificats els serveis.

Aquestes categories són complementàries, de manera que puc cercar per una o més categories. Es poden trobar els ítems d’aquestes categories en la FAQ CT – Quines són les categories organitzatives Catàleg de tràmits.

Si realitzem una cerca per tema i subtema; per tipologia; i per prestador, de la manera següent:

El resultat de la cerca ens permet fer encara una segona cerca sobre aquest resultat per tal de precisar encara més.

4. Com puc visualitzar el Catàleg de tràmits?

El Catàleg de tràmits que veiem és el conformat pels serveis específics per als quals la nostra entitat té permisos. Per tant, la visualització del Catàleg depèn dels permisos que tingui el nostre ens. Dos usuaris amb permisos en serveis diferents veuran el mateix en el Catàleg de tràmits. Només canviarà un cop anem a tramitar, llavors només el que tingui permisos tindrà el botó verd Tramita i podrà tramitar.

La nova versió del Catàleg permet visualitzar-lo ordenat segons 3 categories:

  • Per ens prestadors, com s’ha visualitzat sempre des de la primera versió del Catàleg.
  • Per temes i subtemes
  • Per tipologies

L’usuari pot escollir la categoria per la qual vol veure el Catàleg de tràmits. Tot i que depèn de l’entitat pot arribar a ser molt llarg, és important que es pugui consultar sencer. Si es vol veure només una petita porció o només un servei, es pot fer utilitzant el cercador simple (per paraules) o avançat (per categories).

4.1 Gestió del Catàleg en El meu espai (Encara no es pot visualitzar)

L’usuari pot guardar la visualització del Catàleg de tràmits en la secció de Configuració i, concretament, en la subsecció El meu espai, on posa Catàleg vista per defecte de manera que sempre que entri com a usuari, en aquella entitat o en qualsevol altre de la qual en sigui usuari, es mantingui la mateixa classificació de serveis.

Un mateix usuari que treballa en molts ens podrà seleccionar amb un xec com vol veure el Catàleg a tots els ens; o, també, podrà escollir com el vol veure en cadascun dels ens en els quals treballi ( pot ser que en un ens l’interessi veure els serveis classificats per tema i subtema; i en un altre ens l’interessi veure el Catàleg classificat per tipologies).

 

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+8 puntuación, 12 votos)
El 0% l'ha trobat útil (1 vots)
X