Consultes a Via Oberta disponibles a Hèstia

Actualment es poden consumir les següents consultes de Via Oberta a través de l’Hèstia:

Padró
Títol família nombrosa (TFN)
Títol família monoparental (TFM)
Discapacitat

 

Requisits:

Accedir a  Hèstia amb  credencials (usuari/contrasenya) i amb  certificat digital. Aquest certificat podrà ser tant de nivell de signatura mig (p.e. TCAT P), com alt (p.e. TCAT), i no és imprescindible que el prestador de serveis de certificació sigui el Consorci AOC, sempre que es tracti d’un certificat de treballador d’una administració pública.

Disposar d’usuari a l’EACAT amb permisos de Via Oberta per a les consultes; en cas contrari, cal parlar amb el Responsable d’Interoperabilitat de l’ens de l’ABSS.

 

Padró:

La consulta a Padró es realitza des de la Fitxa Personal/Pestanya de dades bàsiques.

Caldrà registrar prèviament, el camp de documentació i del municipi de la pestanya de “Consulta a Padró”, i prémer el botó de “consulta”, per tal que Hèstia mostri les dades que coincideixen amb aquesta consulta.

Posteriorment, i en cas de considerar-ho oportú, es podrà traslladar la informació del resultat de la consulta a la Fitxa Personal – nom, cognoms, data de naixement,… – . Per fer-ho cal prémer el botó de “Copia

La pestanya d’adreça recollida i la pestanya de consulta a padró poden tenir registrades dades no coincidents, donat que podem treballar amb un/a ciutadà que viu en un domicili i resta empadronat en un altre diferent. És el professional qui decideix si vol conservar més d’una adreça de l’usuari (l’adreça oficial retornada per la consulta del Padró i altra adreça alternativa).

 

Altres consultes de Via Oberta:

Des de la pestanya Via Oberta, si el professional ha accedit a Hèstia amb credencials+certificat i disposa dels permisos corresponents de Via Oberta, podrà consultar  dades de discapacitat, família monoparental, i família nombrosa.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+8 puntuación, 12 votos)
El 67% l'ha trobat útil (6 vots)