Consulta general a partir d’una persona

Des del botó de  d’una persona, podem veure quins són els seus poderdant i els seus representants:

Si cliquem aquest botó, podrem veure els seus poderdants i els seus representants:

Podem refinar aquesta cerca per aquests camps:

De manera que si busquem amb qui té relació una persona en funció del tipus d’apoderament, organisme on té efecte la representació  o bé per l’estat dels tràmits que els relaciona, ho podem fer informant aquests camps. Per exemple:

Si filtrem per estat de les seves representacions:

Si filtrem pel tipus d’apoderament:

Si ens interessa gestionar les representacions d’aquesta persona amb qualsevol dels seus poderdants o representants, només cal clicar sobre el botó de que apareix amb el poderdant o representant. Per exemple:

Si volem veure les representacions entre aquesta persona (Julia Castillo) i el seu Poderdant (Anton Morales) cliquem sobre el botó de consulta de l’Anton Morales:

Ens mostra la relació entre aquestes dues persones segons la seva posició com a poderdant i com a representant. Cal veure que els tràmits que tenen en comú estan els 2 expirats i per tant no tenen representacions vàlides, tal com mostrava la consulta anterior.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami