Com puc gestionar el catàleg de tràmits?

Catàleg de tràmits al Representa

El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobaràs a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC).

Cada ens pot decidir si el catàleg de tràmits a utilitzar al Representa és el catàleg proposat per l’AOC, o bé, prefereix utilitzar un catàleg propi.  En cap cas, l’ens no pot modificar el catàleg cedit per l’AOC. Si un ens vol tenir catàleg propi, ho ha de sol·licitar al Consorci AOC mitjançant una Petició o bé al Formulari de sol·licitud d’alta del servei Representa.

Un ens amb un catàleg propi, pot cedir el seu catàleg cap a un altre ens, i novament, l’ens amb el catàleg cedit, no el podrà modificar.

Compartir el catàleg de tràmits a un altre ens

Si tenim catàleg propi, podem compartir el nostre catàleg a un altre ens.

Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a poder compartir el catàleg.

En aquest cas, tenim a l’esquerra de la pantalla la llista d’ens que estan utilitzant el meu catàleg i a la dreta tenim la llista d’ens als que els hi podem compartir el meu catàleg.

Per a compartir el catàleg, cliquem sobre el botó  ,i el Representa ens demana confirmació de l’acció:

Confirmem l’acció, i a partir d’aquest moment, l’ens triat tindrà el nostre catàleg.

Deixar de compartir el catàleg de tràmits per a un altre ens

Si tenim catàleg propi, podem fer que un ens ja no pugui tenir el nostre catàleg compartit.

Cliquem sobre el botó , i accedim a la pantalla per a poder compartir el catàleg.

En aquest cas, tenim a l’esquerra de la pantalla la llista d’ens que estan utilitzant el meu catàleg i a la dreta tenim la llista d’ens als que els hi podem compartir el meu catàleg.

Perquè un ens ja no pugui tenir el nostre catàleg compartit, cliquem sobre el botó , i el Representa ens demanarà confirmació de l’acció:

Confirmem l’acció, i a partir d’aquest moment, l’ens triat ja no tindrà el nostre catàleg.

Com canvio de modalitat de catàleg de tràmits?

Cal fer-nos arribar a través de l’EACAT la sol·licitud d’alta o modificació del servei, tot indicant que:

  •  es tracta d’una modificació
  • es desitja catàleg propi o bé, catàleg estàndard

En el cas que el canvi sigui de catàleg estàndard a catàleg propi, un cop se us comuniqui que la modificació ja ha estat realitzada. Caldrà que configureu el vostre catàleg de tràmits, segons les instruccions que trobareu a l’apartat “Afegir famílies i tràmits al catàleg de tràmits via fitxer”

Afegir una família al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir una família al catàleg.

Cliquem sobre el botó , i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família:

El camps Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Al camp Codi intern és per a identificar amb un codi la família i el camp Denominació és per a posar nom a la nova família.

Un cop informats els 2 camps, cliquem a per guardar la nova família al catàleg propi de l’ens.

Afegir un tràmit al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir un nou tràmit a una família del catàleg.

Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família:

El camps FamíliaCodi intern i Denominació són camps obligatoris.

Primer, cal seleccionar a quina família volem incorporar el tràmit que volem donar d’alta. El camp Codi intern és per a identificar amb un codi intern el tràmit i el camp Denominació és per a posar nom al nou tràmit. El camp Descripció permet incorporar informació del tràmit.

Un cop informats els  camps, cliquem a per a guardar la nova família al catàleg propi de l’ens.

Afegir famílies i tràmits al catàleg de tràmits via fitxer

Si tenim catàleg propi, podem afegir famílies i tràmits mitjançant un fitxer en format CSV.

Cliquem sobre el botó  ,i accedim a la pantalla per a carregar famílies i tràmits des d’un fitxer, de tipus .CSV i amb un format específic.

Caldrà incorporar 2 fitxers:

  • Fitxer de famílies
  • Fitxer de tràmits

Un cop s’han incorporat els 2 fitxers, cliquem a ,perquè Representa incorpori al catàleg de tràmits, les famílies i els tràmits que hi ha als fitxers.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+2 puntuación, 2 votos)
El 100% l'ha trobat útil (2 vots)