Quines solucions gratuïtes existeixen per crear i enviar factures?

Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya).

A sota podeu diferenciar-les entre les que permeten tant la creació de factura, com l’enviament des de la mateixa aplicació i les que, només permeten la creació d’aquestes,  i s’hauran d’enviar a través d’algun de la resta de mecanismes descrits a la FAQ: Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Solucions per crear i enviar:

  • B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.
  • Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.

Solucions només per crear:

Solucions per crear i enviar (amb limitacions):

  • CAIXAFACTURA (La Caixa): proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït durant el primer any.
  • SERES e-FACTURA: Proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït per als proveïdors que enviïn fins a 3 factures mensuals.

NOTA: e.FACT  NO està destinat a la creació de factures, en aquest sentit reuneix les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per tant, posem al seu abast la informació relacionada a continuació, amb una sèrie de solucions, que diferents empreses ofereixen per a la creació de factures que es podran enviar a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 35% l'ha trobat útil (284 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi