Com es publiquen els edictes a l’aplicació e-TAULER?

Publicar és l’acció que poden realitzar els usuaris amb el rol Publicador (v. Manual d’usuari, punt 3.3). Aquesta acció és la que permet que el servei de l’e-Tauler publiqui l’edicte i per tant que sigui visible per la ciutadania i les empreses durant el temps d’exposició al portal ciutadà.

Cal anar als edictes pendents de vistiplau i marcar l’edicte o edictes que es vulguin publicar i fer clic al botó Publica. També es pot fer directament des del formulari de gestió de l’edicte sempre que es trobi en estat Esborrany o Per vistiplau.

Els anuncis que han rebut el vistiplau per part d’un Publicador que romanen en estat Programat a l’espera que es faci efectiva la seva publicació quan pertoqui, segons les dates programades. Si la data d’inici de publicació és la d’avui, l’anunci roman un breu lapse en estat programat i, acte seguit, la seva publicació és immediata.

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami