TGEN – Com crear una tramesa genèrica

Què es necessita per crear-la

Cal que es tingui instal·lat en l'ordinador:

 • La versió Adobe Reader 8.1 o superior.
 • Un certificat digital vàlid (T-CAT en targeta), per signar la tramesa genèrica o respondre-la, que és obligatori.
 • La darrera versió del Safesign.
Quan crear-la

Quan no existeix al Catalèg un tràmit específic per trametre la documentació/informació que es vol fer arribar a l'ens de destinació.

Qui la pot crear
 • Tots els usuaris de la plataforma EACAT tenen accés a la tramesa genèrica, no cal assignar cap rol de cap servei.
 • Si no s'és usuaris, es pot demanar l'alta a EACAT mitjançant el teu gestor d'usuaris de l'entitat.
Com accedir al servei de Tramesa genèrica
  1. S'accedeix a la plataforma EACAT amb el NIF i la contrasenya, o amb certificat digital (per exemple, la T-CAT o T-CAT P), a www.eacat.cat.
  2. Es selecciona la secció Tràmits, apartat Catàleg de tràmits i es prem Tramesa genèrica.
  3. Es selecciona l'ens al qual ens volem dirigir, que podrà ser qualsevol dels ens adherits a EACAT.

  És important que en l'assumpte s'indiqui a quin òrgan va dirigida, per tal que els responsables del Registre  puguin direccionar-la a la unitat destinatària amb celeritat. Per exemple, per enviar una tramesa a la Direcció General d'Administració Local, cal seleccionar el Departament de la Presidència i a l'assumpte posar-hi: "Comunicació a la Direcció General d'Administració Local".

Com descarregar el formulari de tramesa genèrica

Un cop seleccionat l'ens, cal que prémer Descarrega per baixar-se el formulari de tramesa al teu ordinador, tal i com s'assenyala en la imatge següent.


Aquest formulari només és vàlid per a una única tramitació, ja que internament porta un identificador únic i crea un fil d'execució que permet enllaçar la futura resposta de l'ens a qui adreceu la tramesa. Per tant, cada vegada que s'ha de crear una tramesa genèrica, has d'entrar a EACAT i descarregar-te un nou formulari.

Com emplenar-la
  • Només és obligatori emplenar els camps Assumpte i Exposo. La resta de camps són opcionals.

  • En el cas que es tracti d'una tramesa genèrica que es deriva d'un tràmit presencial, se selecciona el camp Presencial i apareixerà una secció dins de la tramesa amb la informació següent:


D'aquesta informació només és obligatòria la que hi ha marcada en vermell.

  • Es pot annexar informació addicional dins del mateix formulari. El tipus d'arxius que admet porten les extensions següents: jpg, jpeg, pdf, tif, tiff, doc, docx, rtx, xlsx, xls, xlsm, htm, html, xltm, txt, gif, csv, xlam, png, xml, JPG, JPEG, PDF, TIF, TIFF, DOC, DOCX, RTX, XLS, XLSX, XLSM, HTM, HTML, XLTM, TXT, GIF, CSV, XLAM, PNG, XML. El pes màxim per document adjunt és de 5MB.

Com validar-la

Un cop emplenat el formulari, cal que prémer Valida.

Com signar-la

En aquest moment, el tràmit està preparat per signar. Es prem Signatura i se selecciona el certificat. T'exigirà posar el PIN i que es desi el formulari en local, al teu ordinador.
Cal tenir en compte que per enviar una tramesa genèrica, és obligatori signar-la. Per tant, l'usuari signador ha de disposar d'un certificat digital vàlid de signatura (com per exemple el certificat SIG de la T-CAT en targeta).

Com enviar-la
Es pot enviar la tramesa genèrica de dues formes.
  • A través del botó Envia, que és el més recomanable. D'aquesta manera, no cal tornar a entrar a EACAT per fer l'enviament. Directament apareix un comprovant de registre com aquest:
Aquest document disposa de tota la informació del registre i la pròpia de la tramesa "aplanada" que ha estat enviada.
  • A través de la Finestreta de registre. Cal entrar a EACAT, en la secció Tràmits i seleccionar Finestreta de Registre.
Prémer Examinar per seleccionar el formulari signat, que has desat anteriorment al teu ordinador. Un cop annexat el formulari, prémer Tramita. I, apareixerà una pantalla com aquesta: El rebut de registre es pot descarregar mitjançant Descarrega. Aquest conté la mateixa informació que el document que es genera quan s'envia des del mateix formulari.
Qui pot visualitzar una tramesa genèrica enviada

Poden visualitzar una tramesa genèrica enviada els usuaris següents:

 • Els que disposen del rol de registre (concretament, Consulta llibre de registre telemàtic dins de la funcionalitat de Registre d'entrada/sortida). Aquests poden visualitzar-les totes.
 • El que s’havia descarregat la tramesa enviada.
 • Els que han estat assignats a una tramesa genèrica concreta, per un dels dos tipus d’usuaris anteriors.

A aquests 3 tipus d’usuaris els hi apareix al costat de les trameses genèriques a les quals tenen accés una de les icones següents   .

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami