Com crear una tramesa genèrica

Què necessiteu per crear-la

Cal que tingueu instal·lat en el vostre ordinador:

 • La versió Adobe Reader 8.1 o superior.
 • Un certificat digital vàlid (T-CAT en targeta), per signar la tramesa genèrica o respondre-la, que és obligatori.
 • La darrera versió del Safesign.
Quan crear-la

Quan no existeix al Catalèg un tràmit específic per trametre la documentació/informació que voleu fer arribar a l'ens de destinació.

Qui la pot crear
 • Tots els usuaris de la plataforma EACAT teniu accés a la tramesa genèrica, no cal assignar cap rol de cap servei.
 • Si no sou usuaris, podeu demanar l'alta a EACAT mitjançant el vostre gestor d'usuaris
Com accedir al servei de Tramesa genèrica
  1. Accediu a la plataforma EACAT amb el NIF i la contrasenya, o amb certificat digital (per exemple, la T-CAT o T-CAT P), a www.eacat.cat.

  1. Seleccioneu la pestanya Tràmits, apartat Catàleg de tràmits i premeu Tramesa genèrica.

  1. Seleccioneu l'ens al qual us voleu dirigir, que podrà ser qualsevol dels ens adherits a EACAT.


En el cas dels departaments de la Generalitat, cal tenir en compte que si us voleu adreçar a una oficina de registre específica dins del departament, heu de seleccionar únicament el departament al que us dirigiu. Allà, els responsables de Registre faran un primer control i redistribuiran la tramesa a la unitat que li pertoqui. Per a la seva identificació, us recomanem que a l'assumpte indiqueu a qui va dirigida. Per exemple, per enviar una tramesa a la Direcció General d'Administració Local, seleccionaríeu el Departament de Governació i a l'assumpte posaríeu: "Comunicació a la Direcció General d'Administració Local".

Com descarregar el formulari de tramesa genèrica
Un cop seleccionat l'ens, cal que premeu Descarrega per baixar-vos el formulari de tramesa al vostre ordinador, tal i com s'assenyala en la imatge següent. Aquest formulari només és vàlid per a una única tramitació, ja que internament porta un identificador únic i crea un fil d'execució que permet enllaçar la futura resposta de l'ens a qui adreceu la tramesa. Per tant, cada vegada que heu de crear una tramesa genèrica, heu d'entrar a EACAT i descarregar-vos un nou formulari.
Com emplenar-la
  • Només és obligatori emplenar els camps Assumpte i Exposo. La resta de camps són opcionals.

  • En el cas que es tracti d'una tramesa genèrica que es deriva d'un tràmit presencial, podeu seleccionar el camp Presencial i us apareixerà una secció dins de la tramesa amb la informació següent:


D'aquesta informació només és obligatòria la que hi ha marcada en vermell.

  • Podeu annexar informació addicional dins del mateix formulari. El tipus d'arxius que admet porten les extensions següents: jpg, jpeg, pdf, tif, tiff, doc, docx, rtx, xlsx, xls, xlsm, htm, html, xltm, txt, gif, csv, xlam, png, xml, JPG, JPEG, PDF, TIF, TIFF, DOC, DOCX, RTX, XLS, XLSX, XLSM, HTM, HTML, XLTM, TXT, GIF, CSV, XLAM, PNG, XML.

Validació

Un cop emplenat el formulari, cal que premeu Valida.

Signatura

En aquest moment, el tràmit està preparat per signar. Premeu Signatura i seleccioneu el certificat. Us exigirà posar el PIN i desar-vos el formulari en local, al vostre ordinador.
Cal tenir en compte que per enviar una tramesa genèrica, és obligatori signar-la. Per tant, l'usuari signador ha de disposar d'un certificat digital vàlid (T-CAT en targeta).

Enviament

Podeu enviar la tramesa genèrica de dues formes.

  • A través del botó Envia, que és el més recomanable. D'aquesta manera, no cal que torneu a entrar a EACAT per fer l'enviament. Directament apareix un comprovant de registre com aquest:

Aquest document disposa de tota la informació del registre i la pròpia de la tramesa "aplanada" que ha estat enviada.

  • A través de la Finestreta de registre. Cal que entreu a EACAT, aneu a la pestanya Tràmits i allí seleccioneu Finestreta de Registre.


Premeu Examinar per seleccionar el formulari signat que heu desat anteriorment al vostre ordinador.


Un cop annexat el formulari, premeu Tramita.


I, us apareixerà una pantalla com aquesta:


El rebut de registre podeu descarregar-vos-el mitjançant Descarrega. Aquest conté la mateixa informació que el document que es genera quan s'envia des del mateix formulari.

 

Aquesta informació ha estat útil?
Sí
NoNo
El 46% l'ha trobat útil (13 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

CA ES EN