Com canviar de modalitat portal del receptor a integració pròpia?

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e.FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a la sol·licitud de modificació de modalitat d’adhesió i s’ha de fer mitjançant una sol·licitud a part.

Aquest canvi a pre-producció permetrà als ens realitzar les proves pertinents per poder integrar-se correctament sense comprometre la configuració a producció. Aquesta configuració diferent a pre-producció i producció es recomana per un període de durada no superior a 3 mesos. Un cop finalitzades les proves, per tal de modificar la modalitat d’adhesió a l’e.FACT caldrà que ens enviïs el formulari de modificació de servei a través de l’EACAT, indicant “Modalitat 2: a través de sistemes d’informació propis de l’ens”.

Omple el formulari d’adhesió de plataforma a preproducció. L’has de fer arribar adjunt al formulari de contacte d’aquest portal.

FAQ d’interés:

Què he de tenir en compte si canvio de modalitat dins l’e.FACT?

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (-1 puntuación, 3 votos)
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ