Indicacions per a una correcta sol·licitud d’accés a les dades

La Secretaria General d’Administració Digital ha fet arribar un seguit de consideracions que cal tenir en compte per tramitar amb èxit la sol·licitud d’autorització als serveis de verificació i consulta de dades que gestiona la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID). Són indicacions que ja hem anat recordant els darrers anys en formacions i posts als […]

X