A través de quins canals puc accedir a les dades?

Els serveis de Via Oberta són accessibles per dos canals complementaris: A través de les pantalles d’EACAT: L’accés via EACAT permet substituir requeriments d’aportació de documentació en procediments administratius de forma immediata i sense pràcticament cap impacte tècnic en els sistemes d’informació de l’organisme requeridor. L’empleat públic haurà d’estar donat d’alta a EACAT i autoritzat […]

Com puc fer les consultes un cop autoritzades via EACAT/Via Oberta?

A les modalitats que tens autoritzades veuràs una estrella, i en canvi veuràs un símbol de prohibit si no estàs autoritzat:   El símbol de prohibit apareix quan l’ens no està autoritzat pel consorci AOC a consumir el servei o bé el Responsable d’Interoperabilitat de l’ens no ha assignat els permisos necessaris a l’usuari que […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un certificat de Segell per fer ús dels serveis d’AEAT?

Si el certificat digital del teu ens per a la utilització del servei AEAT de Via Oberta està a punt de caducar: PAS 1. cal que sol·licitis la renovació seguint les passes de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Cal sol·licitar el segell indicant “Cedit en exclusivitat per ús dels serveis […]

Indicacions per a una correcta sol·licitud d’accés a les dades

La Secretaria General d’Administració Digital ha fet arribar un seguit de consideracions que cal tenir en compte per tramitar amb èxit la sol·licitud d’autorització als serveis de verificació i consulta de dades que gestiona la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID). Són indicacions que ja hem anat recordant els darrers anys en formacions i posts als […]

Posa en línia el teu Padró

Vols posar en línia el teu padró? El servei de Padró en línia posa a disposició de la resta d’administracions les dades de residència i convivència dels Padrons municipals que són necessàries per tramitar els seus procediments administratius i per garantir el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents elaborats o en poder […]

X