Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Hi ha dos escenaris possibles: L'ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l'alta consultant les indicacions de l'apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t'interessi i ves a "Sol·liciteu el servei". Al formulari d'alta, hauràs de marcar l'opció "Integració" com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible. L'ens [...]

Quines són les modalitats d’ús?

El Validador s’ofereix en dues modalitats: Mitjançant serveis web: el Validador és un servei que està pensat per ser utilitzat des de les diverses aplicacions o serveis que ofereixen altres administracions públiques. En aquest sentit, per fer ús del servei, cal dur a terme una integració entre l’aplicació o servei de l’administració usuària i el […]

Quines són les proves bàsiques a realitzar en cas d’impossibilitat d’accés al servei Validador (PSIS)?

SECCIÓ PROVES BÀSIQUES D’ACCÉS AL SERVEI: Visibilitat del servei – NSLOOKUP nslookup psis.catcert.net nslookup psisbeta.catcert.net  – TELNET    · Servei http (validació) telnet psis.catcert.net 80 telnet psisbeta.catcert.net 80    · Servei https (validació mab SSL i signatura) telnet psis.catcert.net 443 telnet psisbeta.catcert.net 443  – WGET (o navegador web),  des de les màquina amb l’aplicació que […]

Quins formats de signatures avançades permet validar el Validador?

El Validador permet validar els següents formats de signatures avançades:  – BES:  signatura avançada bàsica. – EPES: signatura avançada amb política de signatura. – ES-T: signatura avançada amb segell de temps sobre la signatura. – ES-C: signatura avançada T que a més a més, inclou referències a la informació del path de certificació i de l’estat de revocació. – […]