Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Com s’hi pot accedir?

Signasuite està accessible des de la següent adreça: http://signasuite.aoc.cat Aquesta és la pantalla inicial de l’aplicació,   és força intuïtiva i mostra directament totes les funcionalitats que ofereix: També es podrà accedir al Signasuite des d’un enllaç què es troba disponible al menú d’Aplicacions de l’EACAT.

Documentació d’integració – Validador i Segell de Temps

Guia d’integradors de Validador (PSIS): en aquest paquet trobaràs una guia bàsica per fer la integració al servei, així com material interessant per a facilitar la integració (per exemple, per a la creació de clients des de WSDL, exemples en codi font Java 1.5, .Net i Visual Basic 6, etc). Paquet d’integradors de Validador (PSIS): […]

Funcionalitat Preservar

Quan el format de signatura és avançat (XAdES, CAdES, PAdES), el Servei Validador del Consorci AOC ofereix la possibilitat d’ampliar la data de caducitat de les signatures electròniques incloent-hi un nou segell de temps. Val a dir que una signatura vàlida que inclou un segell de temps es podrà considerar vàlida fins que aquest segell […]

Funcionalitat Signar

Signar: El sistema també ofereix una sistema per signar documents. Seleccionant l’opció “Signar”, es mostra un formulari que, per defecte, serveix per signar documents pdf. Tal i com es mostra a la imatge,  el formulari demana quin és l’arxiu a signar i la localtzació física de la signatura, que es posarà a la darrera pàgina del […]

Funcionalitat Validar

Validar: Signasuite permet validar tant certificats com documents signats electrònicament. En concret, les opcions que es mostren són: Certificats Signatures Documents PDF Seu Electrònica 1. Certificats Es permet la validació de certificats introduint  la part pública del certificat en un fitxer amb extensió .cer codificat en base64. Aquest tipus de fitxer pot ser exportat des [...]

Funcionalitats de Signasuite

Les funcionalitats estan dividides en tres grups: • Validar: Per validar tant document signats com certificats digitals • Signar: Per produir signatures electròniques basades en certificats digitals • Preservar: Per completar les signatures electròniques en format avançat amb informació que permeti allargar el seu període de vigència.

X