Certificats admesos pel validador del Consorci AOC

Tal i com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el propi Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les […]

Com adreçar la ciutadania cap al servei VÀLid

Per tal de minimitzar les incidències i dubtes de la ciutadania quan fan tràmits que requereixen identificació, apliqueu les recomanacions següents al contingut des d’on els usuaris accedeixen al servei VÀLid per tal d’identificar-se i fer els vostres tràmits: No mencionar el nom del servei VÀLid ni l’Administració Oberta de Catalunya, amb l’objectiu que l’usuari […]

Com sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el VÀLid?

En cas que el vostre ens ja estigui ja donat d’alta a VÀLid, per sol·licitar la integració d’una nova aplicació amb el servei només cal que ens obriu un tiquet a suport, indicant-nos la informació següent: Nom de l’aplicació Descripció Tecnologia i versió (p.e. Java x.x, .NET x.x) Altres dades d’interès IP de l’aplicació (entorn […]

X