Dades Obertes: proposta d’itineraris per a avançar-hi

Les dades obertes, els conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania, tenen un gran valor potencial i són essencials per garantir la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa. A continuació et proposem un itinerari basat en tres […]

Ítems de Transparència i Govern Obert disponibles al portal

Mitjançant la següent taula excel podràs entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern. Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball de Transparència Local (XGT), o elaborada pel […]

MyGov: què és?

MyGov és el nou mòdul de carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix l’AOC amb el servei de Seu electrónica i Transparència (Govern Obert), amb la qual donem un salt qualitatiu important per a millorar la informació dels tràmits d’una forma fàcil i àgil, amb un enfocament transversal i una visió centrada en la ciutadania. Concretament el […]

MyGov: quina informació ofereix ?

Serveis AOC e-TRAM: informació sobre els tràmits realitzats mitjançant la solució e-TRAM en qualsevol ens. e-NOTUM: consulta de totes les notificacions i comunicacions disponibles de totes les administracions amb una visió transversal. La consulta del contingut i pràctica de les notificacions electròniques es realitza dins del servei e-NOTUM. Via Oberta (traces): consulta de les traces […]

Nous ítems i millores disponibles al portal (juliol 2021)

A partir del dimecres 14 de juliol s’incorporen diferents millores funcionals i correctius a l’entorn dels portal de transparència i el portal de dades obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. A continuació passem a fer-ne el detall: