Guies d’aplicació

Guia per a l’aplicació de la Llei de Transparència als ens locals de l’ACM i FMC Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics Guia de transparència per a partits polítics, organitzacions sindicals i empresarials

X