Configuració general de l’e-Tauler

Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l'enllaç amb nom Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla. L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que disposin del rol d’Administrador. En cas de no [...]

Marc jurídic del servei e-TAULER

Des del 2 d’octubre de 2016 el marc jurídic aplicable a l’e-TAULER és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (en endavant, LPACAP o Llei 39/2015) en tant que legislació bàsica, així com la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques […]

Què signifiquen les icones del panell central de l’e-TAULER?

En el panell central (part central de la pantalla) hi apareixen els llistats d’anuncis agrupats segons les safates d’estat o de classificació. Per defecte, es mostra la safata Tots. Els anuncis hi apareixen ordenats per Anunci, Estat, Quan, Venç. A més, es troben un seguit d’icones de suport a la navegació:  La icona en forma […]

Quin és funcionament de les diferents safates de l’e-TAULER?

A les Safates s’hi agrupen els anuncis segons l’estat en què es troben, en clicar-hi es mostren al panell central (centre de la pantalla). Les diferents safates del servei són: Al costat de cadascuna de les safates apareix el nombre d’anuncis als quals l’usuari encara no hi ha accedit. En aquest cas, el títol d’aquests [...]

Quina és la informació de l’anunci?

A més dels botons, el formulari de creació o edició d’anuncis conté un seguit de camps i paràmetres obligatoris o opcionals. Aquests camps són els següents: 1. Títol El camp obligatori Títol (v. imatge, 6 i 10) és el nom identificatiu de l’anunci, tant a l’entorn de gestió de l’empleat públic com al portal ciutadà accessible públicament [...]
X