Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Diferència entre certificats de treballador públic i persona vinculada

Els certificats de T-CAT treballador públic: el titular del certificat està vinculat directament a administració pública de Catalunya amb una relació funcionarial o contractual. Els certificats de T-CAT persona vinculada: el titular del certificat no està vinculat directament a administració pública de Catalunya sinó que hi té una relació d’administrat, de servei o funcional. Per […]

Diferències entre T-CAT i T-CAT P

– La T-CAT és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats electrònics qualificats de l’AOC que permeten garantir la identitat d’un determinat treballador d’un organisme públic per mitjans electrònics. A més, permet produir el tipus de signatura electrònica qualificada, recollida en la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats […]

Guia de sol·licitud de certificats personals amb càrrec

Atesos els canvis incorporats en els tràmits corresponents a les peticions de les T-CAT, a partir d’ara, quan la sol·licitud d’un certificat amb càrrec sigui per a un secretari, secretari- interventor, interventor o tresorer, caldrà que s’adjunti a la sol·licitud, el document que acrediti el seu nomenament per l’òrgan legalment competent per efectuar-lo, o bé [...]

Sol·licitud de certificats digitals a través d’EACAT

El Servei de Certificació Digital va dirigit a les administracions públiques usuàries de la plataforma EACAT, tant les que enviïn les sol·licituds de certificats digitals directament a l’AOC com les que estiguin associades a una Entitat de Registre T-CAT (p.e; Consell Comarcal). Contingut relacionat: El Certificador troba errades en sol·licitud feta a través de l’EACAT […]

X