Documentació d’integració del Signador Centralitzat

– SOAPUI : exemple de crides SOAPUI de l’entorn de PRE – Guia: guia d’integració als Serveis Web del Signador Centralitzat – Codi Java d’exemple: SSCClientSample.SmartWrapper.v1.3.zip . Client Java del Signador centralitzat amb SmartWrapper per a Java 7: Projecte Eclipse que incorpora codi amb peticions d’exemple al Signador Centralitzat utilitzant l’API d’integració SmartWrapper.    

Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei?

Hi ha dos escenaris possibles: L'ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l'alta consultant les indicacions de l'apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t'interessi i ves a "Sol·liciteu el servei". Al formulari d'alta, hauràs de marcar l'opció "Integració" com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible. L'ens [...]

Quins són els requisits per utilitzar el signador centralitzat?

Per poder utilitzar el Signador Centralitzat, cal: Realitzar la sol·licitud formal del servei VàlID al Consorci AOC. Portar a terme la integració amb els serveis web del Servei. A més a més, caldrà que l’administració usuària disposi de: Un certificat de dispositiu d’aplicació (CDA) per a poder identificar-se. Un certificat de segell electrònic, de nivell mig […]

X