Obtenir plantilles de sol•licitud

Des de la mateixa aplicació del Representa, podeu generar i imprimir els documents de sol·licitud d’inscripció, revocació, renuncia i de tramitació atesa. Els trobareu a dalt de l’aplicació i a la dreta:   Si cliqueu a sobre de Plantilles de documents: [...]

Primers passos amb el Representa

Si ja has rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei Representa el gestor d’usuaris d’EACAT del teu organisme ha de fer les següents accions: Atorgar el rol de funcionari habilitat a aquelles persones amb aquesta condició que hagin d’introduir representacions a l’eina. Informació sobre com mantenir el registre de funcionaris habilitats de l’ens. Assignar als usuaris d’EACAT els rols del servei Representa des de l’apartat Configuració d’EACAT: Gestor: Funcionari habilitat que pot fer les inscripcions de les representacions, revocacions, renúncia, anul·lacions i consulta de representacions. Validador: Usuari, generalment de l’àrea jurídica, amb capacitat de validar la documentació presentada pel [...]

Què necessito per a crear una representació?

Tota representació ha de contenir les següents dades: • El poderdant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica. • El representant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica. • Tipus d’apoderament: Que pot ser “General”, “A un organisme” o bé “A tràmits”. Podeu consultar més detall a Tipus d’apoderaments. • Vigència de l’apoderament, que indica el període que l’apoderament serà vigent. • Tramitació atesa, si cal que el funcionari faci la tramitació en nom de l’interessat. • Documentació adjunta que caldrà aportar per a acreditar la [...]

Renunciar, revocar o anul·lar algunes representacions al mateix temps

Des de la Consulta del detall d’una representació, podem cercar i filtrar les representacions que ens interessa renunciar, revocar o anul·lar de manera conjunta. Seleccionem les representacions que volem fer l’acció corresponent: I seleccionem l’acció que volem realitzar sobre les representacions seleccionades a Afegim la documentació que acredita la sol·licitud del ciutadà, i cliquem a Renúncia. Confirmem la renúncia: [...]

Tipus d’apoderaments

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments: Poder “General”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració. Poder “A un organisme”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret. Poder “A tràmits”, perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret. [...]

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN