Adjuntar documentació a una representació

En el procés d’inscripció d’una representació cal aportar documentació per a poder acreditar i justificar jurídicament la representació. Per a adjuntar la documentació, hem de: Seleccionar el tipus de documentació que volem incorporar a la inscripció. Descriure la documentació que estem incorporant. I finalment, incorporar el document. Es pot fer de 3 maneres diferents Generant […]

Adjuntar documentació per a una tramitació atesa

Quan es selecciona aquest cas de tramitació: El servei informa que en el moment de la inscripció de la representació, caldrà que el  funcionari habilitat signi aquesta representació en nom del ciutadà. És per aquest motiu, que quan se selecciona aquesta opció, el primer document que cal incorporar a la inscripció d’aquesta representació, sigui precisament […]

Afegir famílies i tràmits al catàleg de tràmits via fitxer

Si tenim catàleg propi, podem afegir famílies i tràmits mitjançant un fitxer en format CSV. Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a carregar famílies i tràmits des d’un fitxer, de tipus .CSV i amb un format específic. Caldrà incorporar 2 fitxers: Fitxer de famílies Fitxer de tràmits Un cop s’han incorporat […]

Afegir un tràmit al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir un nou tràmit a una família del catàleg. Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família: El camps Família, Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Primer, cal seleccionar a quina família volem incorporar el tràmit que volem donar d’alta. El [...]

Afegir una família al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir una família al catàleg. Cliquem sobre el botó , i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família: El camps Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Al camp Codi intern és per a identificar amb un codi la família i el camp Denominació és per […]

Catàleg de tràmits al Representa

El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobaràs a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC). Cada ens pot decidir si el catàleg de tràmits a […]

Com accedir a Representa

L’accés al servei es farà per mitjà del portal EACAT www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital T-CAT o usuari/contrasenya, accedint a l’enllaç “Accedeix”. Un cop feta l’autenticació a EACAT, l’accés al servei es cal que es faci a través de la pestanya “Aplicacions”. Clicar a l’enllaç “Accedeix” del servei Representa. Hem de tenir present que prèviament […]

Com gestionar una sol·licitud d’acceptació per part d’un representant?

Si un representant vol acceptar la representació que prèviament li ha atorgat un poderdant, cal carrregar les dades del poderdant i del representant a la pestanya d’inici. Un cop carregades, apareixerà la representació o representacions que existeixen entre ambdós, amb el seu corresponent estat. En aquest cas, cal accedir a la representació o representacions que […]

Com informar les dades del poderdant o del representant

Un cop informat el NIF del ciutadà, o bé el NIF de l’empresa, o bé informem el passaport  del poderdant o del representant, si aquest ja té una representació a Representa, apareixeran la resta de dades que l’identifiquen. Si per a exemple,  informem el número de document (en aquest cas és un NIF): i cliquem […]

Com puc anul·lar una representació

Per a anul·lar una representació ho podem fer de dues maneres: Des de la Consulta del detall d’una representació O bé, desplegant el botó  ,que tenim a la llista de representacions: Un cop hem seleccionat l’opció d’anul·lar: Podem  la documentació necessària per a motivar l’anul·lació de la representació per part de l’administració: Un cop introduïda […]

Com puc fer una inscripció al Representa?

Un cop has informat les dades del poderdant i del representant (si tens dubtes, pots consultar Com informar les dades del poderdant o del representant), t’apareixeran unes pestanyes, com es mostra a la següent imatge: Has d’activar la pestanya d’Inscripció, que ja estarà activada per defecte, i informar els camps segons es comenta a Que […]

Com puc renunciar a una representació

Per a renunciar una representació ho podem fer Des de la Consulta del detall d’una representació O bé, desplegant el botó  , que tenim a la llista de representacions: Un cop hem seleccionat l’opció de renunciar: Podem  la sol·licitud que ens fa el ciutadà per a la renúncia de la representació, així com altra documentació que […]

Close Bitnami banner
Bitnami