Com es modifiquen les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal incloure el NIF o passaport de la persona que sol·licita la modificació i prémer “Modifica”. Seguidament, podem canviar les dades: Nom Cognoms Correu-e Permetre o no rebre avisos de la plataforma   Un cop modificades les dades, cal prémer “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Com modifico o dono de baixa una representació per via electrònica?

Com dono de baixa una representació a través del portal de ciutadania? En qualsevol moment tant la persona que atorga el poder (poderdant) com la persona que el rep (representant) poden donar de baixa el poder. En el cas del poderdant, des de la pestanya de “Consulta i Gestió”, es pot cercar les representacions en [...]

Com puc donar d’alta una representació per via electrònica?

Com acredito meva identitat? L’accés al portal per a la gestió de representacions es realitza a través del Vàlid i per tant, està permés l’accés amb tots els sistemes d’identificació admesos a Vàlid. Com atorgo una representació? S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Atorgar representació” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat [...]

Requisits tècnics per utilitzar el Registre Electrònic d’Apoderaments

Els requisits tècnics mínims que han de complir els ciutadans i empreses usuàries del servei de Representa són els següents: 1).- Navegadors suportats: en relació amb els navegadors, visiteu aquest enllaç per informar-vos https://consorciaoc.github.io/browser-support/ 2).- Certificats digitals: si accediu amb certificat digital, cal comprovar que: disposeu d’un certificat digital vigent emès per qualsevol de les entitats […]

X