A qui puc atorgar un apoderament?

A qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Com sol·licito la inscripció d’una representació?

S’accedeix al portal de la ciutadania, pestanya “Sol·licitar inscripció” i veurem que ens apareixen les nostres dades a l’apartat de representant. Tal i com s’indica, en aquest cas, com que no som qui atorga poders, hem d’adjuntar un document que acrediti la nostra condició de representant i aquest document haurà de revisar-se a posteriori per […]

Documentació a adjuntar a una representació al portal de ciutadania

Quan una persona física o jurídica vol sol·licitar la inscripció d’una representació amb documentació adjunta a través del portal de ciutadania, ha d’accedir a la pestanya “Sol·licitar inscripció”. Durant el procés se li demanarà que adjunti un document que acrediti la representació que s’està inscrivint. La Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques […]

Glossari de Representa

Poder o representació: habilitació que confereix una persona (física o jurídica) a favor d’un tercer per a que actuï en nom seu davant les Administracions públiques. Apud acta: tipologia de poder que s’atorga mitjançant la compareixença personal o electrònica. Poderdant: persona (física o jurídica) que confereix poders a un tercer per actuar en nom seu [...]

Quan entra en vigor un apoderament?

El poder entra en vigor: un cop acceptada, en els casos que requereixi d'acceptació posterior per part del representant. un cop validada, en els casos que requereixi de validació posterior per part de l’administració.

Què és un apoderament?

És una habilitació que permet a ciutadans, professionals i empreses poden atorgar a tercers capacitats per actuar en el seu nom en determinats tràmits i/o actuacions davant les Administracions Públiques

Què és un Registre Electrònic d’Apoderaments?

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

Quina és l’adreça de portal Representa per a la ciutadania?

Existeix un portal per tal que ciutadania i empreses puguin consultar, crear o gestionar les seves representacions per actuacions davant de les administracions públiques. L’accés al portal es realitza a través d’una URL que canvia en funció de l’ens i que és: https://representa.cat/representa/ciutada?codi=x x=codI INE10 sense 0 inicial Per tant, hi ha una instància per [...]
Close Bitnami banner
Bitnami