Eliminació de signatura de documents PDF al Perfil de Contractant

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública verifica que els documents amb extensió PDF que es publiquin no continguin cap signatura digital per evitar que es publiqui informació susceptible de vulnerar la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.Si un document que es vol publicar conté una signatura digital, la Plataforma genera i publica [...]

Eliminar l’esmena ja que és correcte el que estava publicat

Només cal que premis “esborrar” a la part superior dreta de la pantalla dintre de la fase actual en edició. Únicament s’esborrarà aquesta nova versió (versió 2.0, 3.0…, la que correspongui) en edició , en cap cas s’esborrarà la fase inicial publicada.

Es pot integrar el servei PSCP amb un gestor d’expedients propi?

Si. Pots marcar l'opció "Utilització a través dels sistemes propis del sol·licitant (Serveis Web)" al propi formulari d'alta quan sol·licites el servei. Si el teu ens ja està donat d'alta a la PSCP, segueix les indicacions d'aquest FAQ: Quines dades necessita el Consorci AOC per integrar-me amb el servei? Important El projecte renovació de la [...]

Esborrar un expedient / document/ espai de licitació a la PSCP?

Un espai de licitació només es pot esborrar si no té cap fase publicada. En el moment que una fase es passa a estat publicat (i encara que la publicació no sigui visible al Portal) ja no es permet esborrar un expedient. Únicament es podrà cancel·lar la publicació en el cas que encara no hagi […]

Esborrar una fase a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública?

Es pot esborrar una fase de la PSCP, únicament aquesta no està en estat “Publicat”. Per a esborrar-la, cal accedir amb perfil d’editor, si l’estat de la fase és en edició, o amb perfil de validador, si la fase ja s’ha enviat a validar i està pendent de validació o validada. Posteriorment, introduir la data […]

Estats d’una fase a la PSCP

La gestió de les fases d’un procés de licitació porta associades les següents característiques: Un espai pot començar en qualsevol fase excepte la d’anul·lació. No és obligatori passar per totes les fases (no hi ha cap fase obligatòria). L’edició de les fases ha de seguir un ordre concret, seguint l’ordre natural de gestió en el […]

Estructura de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PCSP)

La PSCP s’estructura en dues parts: Una part privada on els empleats públics poden carregar la informació a publicar (BackOffice o Eina de gestió). La gestió de l’eina s’organitza a través de diferents rols que defineixen les tasques permeses per cada usuari de l’òrgan de contractació (administrador/editor/validador) Una part pública on ciutadans i empreses poden […]