Publicació de procediments d’emergència a la PSCP

La publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes subscrits mitjançant tramitació d’emergència requereix que s’indiqui, en introduir les dades del contracte en la pestanya de “Dades bàsiques”, el tipus de tramitació d’emergència. Així mateix, en marcar aquest tipus de tramitació deixa de ser obligatori informar, tant el “tipus de procediment” com [...]

Puc enviar notificacions/comunicacions a través de PSCP?

Els ens locals i universitats tenen configurada la funcionalitat per notificar/comunicar a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i aquells que estan donats d’alta al servei e-NOTUM, la poden fer servir de la manera indicada al manual d’editors/validadors de la plataforma.

Puc personalitzar el full d’estil del perfil del contractant?

Només es possible personalitzar el full d’estil (mida i color de font) i imatge (logotip) del perfil de contractant sempre que es configuri prèviament a l’eina de gestió i el perfil s’integri a la seu electrònica de l’organisme.  En canvi, si s’accedeix al perfil de contractant de l’organisme a través del portal de contractació pública […]