Amb quins certificats pot signar un usuari en una aplicació que faci servir PSA?

Un usuari pot signar amb qualsevol certificat que tingui carregat al repositori del seu navegador, i amb qualsevol dispositiu criptogràfic que segueixi l’estàndard PKCS#11 o CSP. És a dir, que sigui reconegut pels navegadors Internet Explorer i Firefox. Per exemple, amb targeta criptogràfica i Clauer idCAT. NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna […]

Com es validen els certificats utilitzats a PSA?

PSA utilitza internament el Servei Validador per a la validació de certificats i de signatures generades. NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna de les següents alternatives: 1. Integració amb el Signador Centralitzat 2. Integració amb el Signador per signatura en local

Documentació integració – PSA – APSA-Light

Documentació integració – PSA – APSA-Light 1.4.9 NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna de les següents alternatives: Integració amb el Signador Centralitzat Integració amb el Signador per signatura en local

Es pot cancel·lar un procés de signatura un cop sol·licitat al PSA?

És possible, però no és necessari. PSA no és un magatzem de documents ni de signatures, i passat un temps (configurat a nivell d’instància) els processos de signatura s’esborren automàticament. NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna de les següents alternatives: 1. Integració amb el Signador Centralitzat 2. Integració amb el Signador per […]

Què és una política de signatura múltiple?

S’entén per política de signatura múltiple al document que recull tota la informació relativa a les especificacions de l’ordre i disposició dels signants així com de les polítiques de signatura a utilitzar en realitzar un procediment administratiu. PSA dóna suport a la gestió de polítiques de signatura múltiple, de manera que les aplicacions client li […]

Què és una política de signatura?

S’entén per política de signatura al document que recull tota la informació relativa al conjunt de regles que s’han d’aplicar per la creació i validació de les signatures electròniques sota les quals es considera la validesa de la mateixa. NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna de les següents alternatives: 1. Integració amb […]