Què és una política de signatura múltiple?

S’entén per política de signatura múltiple al document que recull tota la informació relativa a les especificacions de l’ordre i disposició dels signants així com de les polítiques de signatura a utilitzar en realitzar un procediment administratiu. PSA dóna suport a la gestió de polítiques de signatura múltiple, de manera que les aplicacions client li […]

Què és una política de signatura?

S’entén per política de signatura al document que recull tota la informació relativa al conjunt de regles que s’han d’aplicar per la creació i validació de les signatures electròniques sota les quals es considera la validesa de la mateixa.

Close Bitnami banner
Bitnami