El servei Padró de Via Oberta

La comunicació de les dades de domicili forma part el servei Padró de Via Oberta. L’objectiu del servei Padró és facilitar l’intercanvi de les dades del padró municipal d’habitants (PMH) entre les administracions públiques i altres entitats amb garanties jurídiques i de seguretat, per evitar que el ciutadà hagi de presentar documentació per acreditar el […]

X