Puc consultar els assentaments realitzats al MUX mitjançant WS?

Sí. Caldrà fer ús de la modalitat de Consulta d’Assentaments. Hauràs d’utilitzar la missatgeria genèrica de la PCI. Dins de la petició XML, en la part de dades específiques de la petició, caldrà incorporar la missatgeria específica de la modalitat MUX_CONSULTA Per descarregar la documentació dels assentaments del MUX i del Registre Auxiliar, mitjançant Serveis […]

X