Durant quant de temps es conserven les ofertes a les eines de licitació electrònica?

Les eines de licitació electrònica integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, que el Consorci AOC implanta al món local i a les universitats, estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels […]

X