Presentació telemàtica d’ofertes: material d’ajuda per empreses

A través del Perfil de Contractant de la Generalitat de Catalunya pots presentar ofertes a les licitacions publicades per les Administracions Públiques Catalanes. L'òrgan de contractació escull, entre dues funcionalitats, la que més adequa al procediment publicat en cada cas. Pels casos de procediments més senzills com els contractes menors o oberts simplificats o simplificats [...]

Sobre digital: error en la presentació del resum de l’oferta

Si en la presentació del resum de l’oferta obtens un error, cal que revisis les següents qüestions: El resum de l’oferta descarregat de l’eina ha d’estar signat. A banda de la signatura del resum que genera l’eina Sobre Digital, cal que signis el mateix amb el certificat digital del representant de l’empresa, per la qual […]

Sobre Digital: he perdut o no recordo les paraules clau.

L’eina Sobre Digital no permet la recuperació de la paraula clau del licitador perquè aquest és l’únic coneixedor de la mateixa. Com a garantia de seguretat l’eina no emmagatzema la clau com a tal, sinó un resum criptogràfic que permet la seva validació. Per aquest motiu Sobre Digital fa validar la paraula clau definida en […]

Sobre Digital: material d’ajuda a empreses

A través de l’enllaç, pots consultar els material d’autoformació que es posen a disposició de les empreses licitadores, per facilitar la preparació dels sobres i la seva presentació a través de l’eina Sobre Digital, relacionada amb els Perfil de Contractant dels òrgan de contractació del món local i les universitats públiques que fan servir la [...]

Sobre Digital: no rebem el correu sol·licitant les paraules clau

Si tot i tenir constància de la sol·licitud de les paraules clau per part de l’òrgan contractant, no has rebut el correu per accedir a introduir-les, pots fer-ho mitjançant del botó “Anar a ‘Enviar Paraules Clau” accessible a través de l’enllaç a la preparació de l’oferta inclòs al correu inicial de preparació.

X