Tractament de les dades personals de l’idCAT Mòbil

El registre en el qual s’emmagatzemen les dades d’identitat, contacte electrònic dels ciutadans i ciutadanes usuàries de idCAT Mòbil , així com de qualsevol altra dada que per motius tècnics o de seguretat calgui custodiar, és la base de dades “Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, de la qual és titular el [...]
X