Al fer un ingrés d’un paquet d’informació de transferència, dóna el següent missatge d’error: “ingrés fallit: per un error en el parseig del XML”.

Existeixen alguns antivirus que fan un filtratge http de les pàgines de navegació d’un explorador d’Internet. Si aquests antivirus tenen activat aquest control es poden modificar les capçaleres del formulari o pàgina web i provocar un canvi en la codificació de la pàgina. Per això, apareixen aquests caràcters estranys. Una possible solució es deshabilitar aquesta opció de […]

Com puc realitzar un preingrés d’un paquet d’informació per la web d’iARXIU?

Tipus d’usuari: arxiver i usuari intern L’usuari intern/arxiver procedirà a la creació dels corresponents paquets d’informació de transferència (PIT) en els que inclourà aquells documents que vol ingressar. El procés bàsic per a fer un preingrés és el següent: L’usuari clica el enllaç Nou preingrés que apareix al marge superior dret de la figura anterior […]

En quins estats pot estar un preingrés a la web d’iARXIU?

Els paquets d’informació de transferència que han generat els usuaris interns romandran a l’àrea de preingrés en espera que l’arxiver corresponent procedeixi al seu ingrés definitiu, sempre i quan el seu estat sigui “preingrés autoritzat” Els estats dels preingressos són els següents: Preingrés rebutjat: l’arxiver ha detectat algun error i ho ha informat. La icona […]

Ingrés dels paquets d’informació de transferència

Tipus d’usuari: Arxiver Els paquets d’informació de transferència que han generat els usuaris interns  romandran a l’àrea de preingrés (sempre i quan el seu estat sigui “preingrés autoritzat”) en espera que l’arxiver corresponent procedeixi al seu ingrés definitiu. L’arxiver, mitjançant la funcionalitat d’ingrés de que disposa, procedirà a l’ingrés dels PIT que es trobin dipositats […]

Puc ingressar el mateix paquet d’informació de transferència més d’una vegada?

Quan es fa un ingrés, la plataforma comprova si el paquet d’informació  ja existeix (control d’unicitat). En cas de ser així es rebutjarà l’ingrés. L’objectiu, per tant, és evitar la duplicitat de paquets ingressats a iArxiu a la mateixa parella entitat / fons independentment de qui l’ingressi. Per esbrinar si un paquet està ja ingressat […]

Què significa “Com desitja realitzar el tractament d’evidències dels paquets d’informació a ingressar”?

Antecedents El servei d’evidència electrònica té per finalitat garantir la fiabilitat de les signatures electròniques al llarg del temps. En concret, ofereix un servei per: mantenir les evidències de la validesa de les signatures electròniques; garantir la cadena de confiança mitjançant la incorporació d’una signatura o segell d’arxiu a nivell de paquet d’informació, a la […]

Quines funcionalitats inclou el mòdul d’ingrés?

Tipus d’usuari: arxiver i usuari intern Inclou les funcionalitats necessàries per facilitar la creació dels paquets d’informació de transferència per part dels usuaris, així com la gestió d’aquests per part de l’arxiver fins al moment de ser ingressats definitivament a la plataforma. A grans trets inclou: Fer un nou preingrés d’un paquet d’informació de transferència […]

Quines metadades mínimes s’han d’informar al fer una transferència?

La plataforma iARXIU utilitza, de forma nativa,  els vocabularis que s’esmenten en el document “Vocabulari de metadades” que es pot consultar a: http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_arxius/07_Difusio_cultural/Publicacions/static_files/Voc_metadates_02.pdf Ingrés d’un document Les metadades mínimes que s’han d’informar són les següents: Codi de referència Codi de classificació (s’informa automàticament al triar la sèrie) Sèrie documental Títol Data de creació Volum i […]

Quins tipus documentals puc transferir/ingressar a iARXIU?

La plataforma iARXIU permet ingressar dos tipus documentals: Unitats documentals simples (que podria equivaler a un document o fitxer) Unitats documentals compostes (que podria equivaler a un expedient i/o dossier. Aquesta agrupació permet incloure de 1 a n documents) La manera per saber, quan es puja un contingut a la plataforma, si es tracta d’una […]

Validació de les transferències i generació del PIA

Un cop dutes a terme les operacions de preingrés per part de l’arxiver, la plataforma, abans de procedir a l’ingrés definitiu, aplica els següents controls de verificació: Control del resum criptogràfic o hash  sobre els documents electrònics d’arxiu que formen part del PIT; Introspecció automàtica en els fitxers per extreure les metadades de caràcter tècnic […]

X