Reactivar persones en estat èxitus

A l’Hèstia les persones poden tenir dos estats: “Actiu” i “Èxitus”. En ocasions, sigui perquè s’ha canviat erròniament aquest estat o perquè necessites registrar un tràmit post mortem del ciutadà, has de reactivar-lo per poder fer una nova actuació al seu nom abans de tornar-lo a posar en l’estat “Èxitus”.  Per tal de modificar aquest […]

Recursos

RecursosUna vegada que el/la ciutadà/na ha estat atès/a per un/a professional del servei, i s’ha pogut conèixer i valorar la situació de la persona – per tant s’han registrat actuacions, demandes i s’han detectat problemàtiques-  es pot decidir, en funció d’aquesta valoració, si s’escau proposar l’atorgament d’un recurs (servei, econòmic, tecnològic, ..). Aquesta valoració pot […]

Registres

Els registres d’accessos a l’aplicació s’han desenvolupat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. Els registres es poden delimitar per dates i es poden exportar a […]

Restabliment contrasenya d’inici dels professionals

Per poder autogestionar-te el canvi de contrasenya per accedir a l’Hèstia, només cal clicar l’opció “He oblidat la contrasenya” de la pantalla d’inici de sessió. Rebràs un codi de verificació al correu electrònic que tens especificat dins l’Hèstia. Aquest codi és transitori i permet canviar-te la contrasenya, que ha d’incloure tots els criteris especificats a […]

X