Genograma

En aquesta pestanya s’hi pot incloure el genograma que representa l’estructura de la família i les relacions entre les persones vinculades. Aquesta informació gràfica serveix per ajudar el professional a entendre millor la situació global. Hèstia no crea el genograma sinó que “l’enganxa” com a imatge. El genograma es pot crear amb algun programa especialitzat […]

Genograma

En aquesta pestanya s’hi pot incloure el genograma que representa l’estructura de la família i les relacions entre les persones vinculades. Aquesta informació gràfica serveix per ajudar el professional a entendre millor la situació global. Hèstia no crea el genograma sinó que “l’enganxa” com a imatge. El genograma es pot crear amb algun programa especialitzat […]

Gestió d’incidències (suport)

A la pantalla inicial s’hi troba la finestra de gestió d’incidències del programa. Serveix per a consultar totes les incidències que has obert, tant les que estan pendents de solucionar com les ja concloses i arxivades. La llista d’incidències es filtra segons l’opció seleccionada: Actualitzades: mostra les incidències en procés de resolució que han rebut […]

Gestió d’usuaris i equips

És l’espai reservat per a la gestió dels professionals i l’organització dels equips de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials des de la icona de Configuració. La pestanya conté 2 subpestanyes: Subpestanya d’usuaris: espai que preveu la gestió dels professionals que fan ús del servei Hèstia, on es troben totes les seves dades, els permisos per […]

X