Inserir marcadors del tipus casella de verificació en un Word

Per mostrar als formularis de tràmits dades com a casella de verificació ( ) es fa servir els controls de programació de Word. El primer que has de fer és comprovar que tens l’opció “Herramientas heredadas” També ho pots fer des de la pestanya “Desarrollador”, amb el botó “Herramientas heredadas” Un cop tens visibles les […]