Tràmits

Són els documents o formularis de sol·licitud que normalment cal omplir i presentar per tal de demanar una prestació. Hèstia permet afegir tràmits en l’entorn de l’expedient de serveis socials. D’aquesta manera, i sempre que els tràmits es registrin des de l’expedient, el programa pot oferir una visió general de les actuacions, diagnòstic, prestacions i […]

Tràmits i recursos

Molts dels tràmits estan vinculats internament amb una prestació o recurs, per tant, quan es crea un tràmit, a més de crear-se l’actuació indicada en el punt anterior, també es crea un recurs automàtic en estat “Preassignat”. Uns quants exemples de vinculacions tràmit–recurs serien:  TRÀMIT  RECURS QUE ES CREA SOL. DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ […]

Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

Es poden traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient a un altre amb molta facilitat. Imagina, per exemple, que una persona té dos expedients i per error li has registrat una actuació a l’expedient on no corresponia. Per solucionar-ho, el coordinador pot fer servir el botó de “Traspàs” que té incorporat a totes […]

Treballar amb tràmits

Des de la llista de tràmits, ja siguin els afegits a l’expedient o els de la fitxa personal, es pot consultar la informació relacionada amb el tràmit i realitzar diverses accions: Exportar: genera la sol·licitud en format Microsoft Word, incloent-hi automàticament les dades que es poden recuperar de la fitxa personal del titular del tràmit. […]