Actuacions

En el moment que la persona usuària ja disposa de la cita amb el/la professional de referència, sigui aquest/a d’acollida o no, aquest /a professional durà a terme l’entrevista a l’usuari/a o a la família, per tal de conèixer la seva situació i poder valorar quina ha de ser la intervenció a realitzar, sigui d’atenció, […]

Canvis de sector i traspassos d’expedients

Existeixen diverses opcions de traspassos d’expedients d’Atenció Primària. Depenent del tipus de traspàs escollit el programa realitza automàticament tota una sèrie d’accions. Traspàs Familiar: serveix per a tancar un expedient i reobrir-lo en un sector i subsector diferents, amb les següents característiques: Tanca l’expedient i caduca els seus ítems al sector d’origen. Obertura d’un nou […]

Com puc modificar el professional referent?

Un usuari amb rol (TS, ES o treballador familiar) o be el rol de  coordinador podrà modificar el professional referent d’un expedient o d’una fitxa personal, sempre que el sector de l’expedient o fitxa i el que te assignat el  professional que fa el canvi, coincideixin.

Creació d’expedients d’atenció primària

En el moment que el professional de l’EBAS fa la primera entrevista, s’inicia la intervenció social amb la persona i/o família, i serà aquest professional qui obrirà un nou expedient.  L’Expedient a Hèstia és alhora una eina de registre de l’atenció que realitzen els professionals de serveis socials i de seguiment de tota la intervenció […]

Demandes

Les demandes són peticions que fan els usuaris dels Serveis Socials al llarg d’una actuació o com a fruit d’aquesta. S’enregistren en el moment en què l’usuari les formula i no es vinculen a cap altra temporalitat que la data de la petició, ja que les demandes no es tanquen ni tampoc es prorroguen. Aquest […]

Desvincular persones d’un expedient

Un expedient de primària pot tenir tantes persones vinculades com sigui necessari. Es pot donar el cas que necessitis desvincular una persona, ja sigui perquè ens t’has equivocat al vincular-la o perquè ja no forma part d’aquesta unitat familiar. Per tal de poder desfer aquest vincle, només cal pitjar el botó “Desvincular” que el coordinador […]

Diagnòstics

Des de l’expedient de Serveis Socials Bàsics de l’Hèstia, els professionals registren totes aquelles problemàtiques que detecten en el seu acompanyament a la persona per tal de pal·liar i millorar la seva situació. A més de la selecció de les problemàtiques que es detecten, els professionals poden recolzar el seu criteri en eines de diagnòstic, […]

Eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT)

L’eina de cribratge Self Suficient Matrix (SSM-CAT) és una eina, relativament senzilla d’utilitzar, especialment dissenyada per ajudar als professionals de serveis socials bàsics a identificar les persones amb necessitats d’atenció social complexes (PNASC). Per utilitzar-la només cal afegir un “nou diagnòstic” des del menú d’opcions de la persona seleccionada de l’expedient de SSB i clicar […]

Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits

L’usuari amb perfil de coordinador pot esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits d’un expedient. S’ha de tenir present que aquestes accions són irreversibles, és a dir, que un cop esborrats, els registres no es poden recuperar. Al costat del registre desitjat (tant a actuacions, com demandes, problemàtiques,…) apareix un botó que diu “Esborrar”: només […]

Genograma

En aquesta pestanya s’hi pot incloure el genograma que representa l’estructura de la família i les relacions entre les persones vinculades. Aquesta informació gràfica serveix per ajudar el professional a entendre millor la situació global. Hèstia no crea el genograma sinó que “l’enganxa” com a imatge. El genograma es pot crear amb algun programa especialitzat […]

Habitatge

Aquest espai té diverses funcions, totes elles relacionades amb l’habitatge de la unitat de convivència, recollint diversa informació de què pot ser útil disposar per tal de valorar certs aspectes de la situació de les persones que formen part del nucli convivencial. La pestanya es divideix en 3 parts, són: Dades de l’habitatge: camps d’informació sobre […]

Persones vinculades

En aquesta pestanya s’associen les fitxes d’una o més persones, amb les què s’intervindrà des del servei, a l’expedient. Aquest procés es porta a terme mitjançant la pestanya de “Persones vinculades”, prement sobre el botó “Vincula”. Aquest botó obrirà el cercador, des d’on es poden buscar i seleccionar les fitxes personals que s’afegiran en aquest […]