Com cal actuar si es produeixen incidències tècniques que afectin al compliment de terminis?

El funcionament electrònic de totes les Administracions exigeix prendre en consideració les noves dinàmiques que es poden produir en la tramitació dels diferents procediments. En particular, cal tenir en compte les repercussions que poden tenir les incidències tècniques, en els terminis administratius.En aquest sentit, l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu […]