Ens dependents i el servei e-TAULER

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia (v. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 3.1.b) , però vinculades o dependents d’un ens principal usuari del servei e-TAULER, que no vulguin disposar d’un tauler electrònic propi poden, si així ho sol·licita el responsable de l’e-TAULER de l’ens principal, […]

Què s’entén per ens dependent a l’e-TAULER?

Els ens dependents són entitats amb personalitat jurídica pròpia, però vinculades a un ens principal o titular del servei e-TAULER, al portal ciutadà del qual hi publiquen els seus anuncis enlloc de publicar-los a un portal ciutadà propi. L’alta de l’ens dependents ha de ser autoritzada pel responsable de l’e-TAULER de l’ens principal. No obstant això, els […]

Close Bitnami banner
Bitnami