Per que no es poden descarregar els certificats (dispositiu) més d’un cop?

Per motius de seguretat i en aplicació de les noves directriu, a partir de 14/04/2016  els certificats de dispositiu, aplicació i personal en programari només es podran descarregar de la carpeta del subscriptor una sola vegada. En el cas que es vulgui guardar, ho haurà de fer, sota la seva responsabilitat, cada organització. Si durant […]

Procedir amb una sol·licitud amb càrrec secretari/interventor/tresorer

Quan arribi a l’Entitat de Registre T-CAT una sol·licitud de certificat amb càrrec, a on aquest indiqui com a càrrec a un secretari secretari- interventor, interventor o ja sigui en nomenament provisional, la comissió de serveis, l’acumulació, el nomenament accidental i el nomenament interí, caldrà que ens adjuntis el BOE, DOGC o document de nomenament […]