Canvis a la T-CAT (personal en targeta)

La  T-CAT (personal en targeta) a partir de l’adaptació del seu perfil a la normativa eIDAS el 09/05/2018 , inclou dos certificats: T-CAT (Signatura) “SIG” T-CAT (Autentificació) “AUT” El de signatura permetrà realitzar la signatura en totes aquelles aplicacions que sigui necessària. El d’autentificació permetrà autenticar-se per tots aquells tràmits que necessiti consultar. Podeu consultar com […]

Canvis en els perfils dels certificats

A causa de l’adaptació del Catàleg de Certificats que emet el Consorci AOC a la nova normativa EIDAS, a partir del 09/05/2018 es modifica el perfil d’alguns dels certificats existents i s’han afegit de nous. A sota us detallem els canvis: La T-CAT (personal en targeta): és la targeta del personal de les administracions públiques […]

Canvis que cal fer a les ER-TCAT per poder operar el nou programari

– Instal·lar una versió actualitzada de Google Chrome – Actualitzar la versió de java a una versió igual o superior a la 1.7.0_9 – Instal·lar les claus públiques, la qual cosa es pot fer mitjançant els següents instal·ladors Instal·lador de claus públiques de la nova jerarquia d’AOC a Producció Instal·lador de claus públiques de la […]

Carpeta del Subscriptor: Com fer el Lliurament dels codis PIN i PUK

Des de la web scd.aoc.cat de la Carpeta de subscriptor clicar a “Pendents de lliurar”                 A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament.                                 Per buscar […]

Carpeta del subscriptor: Lliurament d’una T-CAT P

Per a procedir al lliurament d’una T-CAT P (en programari) has de seguir els següents passos: Des de scd.aoc.cat, a la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar”               A continuació se’t mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament. Per buscar el certificat que […]

Certificat duplicat per problemes de connexió durant la generació

Primer, caldrà fer la comprovació mitjançant el gestor de testimonis (per a confirmar que la targeta conté els certificats que s’han generat) i a la web de gestió de certificats que el certificat estigui correctament generat. Veure FAQ: Com comprovar si un certificat està correctament emès. Si és així, aquest error pot ser produït per un […]

Certificat T-CAT de pseudònim

1. Què és? La T-CAT de pseudònim és un certificat qualificat d’empleat públic amb pseudònim de nivell alt del Catàleg de certificats del Consorci AOC, específic per a casos on no es poden mostrar les dades del titular. Les dades personals i d’identificació (nom, cognoms, DNI) no apareixen en el certificat, ja que són substituïdes [...]

Certificat T-CAT de Representant

El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que consta al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC des de la seva adaptació a la normativa eIDAS. Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu PDF que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser […]

Cicle de vida del certificat d’operador ER T-CAT

Tingueu present que cada vegada que envieu la Fitxa d'Entitat de Registre T-CAT, s'han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l'anterior Sol·licitud de certificat d’operador ER T-CAT Quan l’Entitat de Registre T-CAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat [...]

Com comprovar si un certificat està correctament emès?

Amb la targeta generada posada al lector de certificats seguir els següents passos: – Des d’Inici – Tots els programes – CATCert o Safesign Standard (depenent de la versió)  – Gestor del token, Admitració del token o Gestor de testimonis (depenent de la versió). – A través d’aquesta aplicació accedir a la pestanya ID digital […]

Com consultar els certificats de l’Ens a la Carpeta del subscriptor

L’aplicació permet fer una cerca dels certificats emesos de l’ens. Per fer això, des de scd.aoc.cat clicar a “Certificats emesos”             A continuació es mostrarà un llistat del certificats emesos de l’ens. Els certificats poden estar en estat vàlid, revocat, suspès… Per buscar un certificat concret, es pot fer servir la cerca […]