A través de quins mitjans es comunica el servei idCAT amb les Entitats de Registre idCAT?

El servei idCAT comunica tota la informació de canvis, millores del servei idCAT, etc. a totes les Entitats de Registre que presten el servei. Per a fer-ho, utilitza dos mitjans:  – Correu electrònic: Utilitza els correus electrònics dels certificats d’operador i responsable del servei per a fer arribar la informació necessària pel correcte desenvolupament del […]

Cicle de vida del certificat d’operador ER idCAT

Tingues present que cada vegada que envies la Fitxa d'Entitat de Registre idCAT, s'han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l'anterior Sol·licitud de certificat d’operador ER idcat Quan l’Entitat de Registre idCAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat [...]

Com actualitzar les dades de l’Entitat de Registre idCAT?

La Fitxa d’Entitat de Registre idCAT és el document en què consten les dades d’aquesta; l’adreça, l’horari del servei, si s’ha de demanar cita prèvia… i les dades de tots els operadors que presten el servei. Aquesta s’ha d’enviar actualitzat a l’AOC sempre que hi hagi un canvi en les dades de l’Entitat de Registre […]

Com consultar un certificat a través de l’opció Exportació? Què es pot veure?

L’operador té l’opció de fer la cerca de certificats, a més de mitjançant l’apartat “Consulta de certificats”, a través de l’opció “Exportació”, que també apareix al menú superior del web d’operador (https://www.idcat.cat:4443). Aquesta cerca permet filtrar per dates i operacions, i mostra informació en format Excel de les operacions realitzades. Per exemple, permet saber quin […]

Com donar d’alta a un usuari de l’ens per realitzar registres d’idCAT Mòbil?

El responsable d’interoperabilitat de cada ens ha d’accedir a EACAT amb certificat digital. A continuació el responsable ha d’accedir a “Configuració” i seleccionar l’usuari al qual cal donar permisos. Un cop seleccionat l’usuari caldrà cercar el servei de via oberta per assignar-li els rols, si l’usuari ja té algun rol, només cal afegir-li els rols […]

Com donar-se de baixa com a Entitat de Registre idCAT?

Si voleu comunicar-nos la vostra sol·licitud de baixa, feu-ho a través del tràmit de “Sol·licitud de baixa de servei” que trobareu a l’apartat “Tràmits”, prestador “Consorci AOC, en concret  AOC – Baixa de servei  3 mesos abans de deixar de prestar el servei.

Com es revoca un certificat idCAT?

En el menú de la part superior del web d’operador (https://www.idcat.cat:4443) es pot trobar l’enllaç “Consulta de Certificats” des del que es pot consultar qualsevol certificat mitjançant el número de NIF o NIE. Es mostra un llistat amb tots els certificats associats a aquell número de document i es pot accedir al detall del qual […]

Com fan els operadors un idCAT Mòbil presencialment?

Un cop el responsable d’interoperabilitat de l’ens els hi ha donat els permisos per a realitzar els tràmits, els operadors d’entrar a l’EACAT, fent servir la targeta d’operador d’ER idCAT (per a més informació sobre aquests passos previs consulteu el contingut de la FAQ): 1. Un cop a l’EACAT anem a “VIA OBERTA” i, allà, […]

Com gestiona la modificació/baixa idCAT Mòbil un operador de l’Entitat de Registre

Des del Consorci AOC s’està treballant per oferir totes les funcionalitats necessàries per a la gestió del cicle de vida de l’idCAT Mòbil com a credencial. Provisionalment, però, les operacions com la modificació de dades i baixa, no estan disponibles a través de Via Oberta i les haureu d’enviar al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari, […]

Documentació d’alta al servei ER idCAT

La documentació d’alta del servei la trobareu a dins de l’EACAT, i cal que l'envieu a través d'EACAT – Tràmits – Prestador Consorci AOC – AOC Sol·licitud serveis – tramesa Fitxa d’Entitat de Registre idCAT. Podeu consultar els documents d'alta a continuació: Fitxa de l'entitat de registre ER idCAT La Fitxa d'Entitat de Registre ER [...]
X