Quin ús té la funcionalitat “Comparteixen una única notificació”

Si la notificació va dirigida a més d'un destinatari, apareixerà l'opció de marcar el check "Comparteixen una única notificació". Marcar o desmarcar aquesta opció implica el següent: Si no es marca el check: Es crea N notificacions (N ID's diferents) i cada una d'elles està dirigida a un sol destinatari Si es marca el check: Es crea una única [...]