Per què no puc veure el CUPS i altres dades al portal del receptor ?

El portal del receptor només informa d’una sèrie de camps del contingut facturae que s’han definit com a bàsics. D’aquesta manera, tot i que e.FACT accepta aquelles factures que inclouen en les extensions camps “utilities” com és aquest camp, aquestes no són homogènies per tots els proveïdors i no estan homologades pel Ministeri d’Indústria, Energia […]

Per què rebo e-mails de l’e.FACT sobre fitxers sense descarregar?

El servei de facturació electrònica del Consorci AOC ofereix un sistema d’alertes als ens que hagin integrat els seus programaris de comptabilitat a l’e.FACT. Aquestes alertes s’envien a la bústia de correu indicada en el formulari d’alta de l’e.FACT en l’apartat “Correu electrònic de recepció d’alertes”. Aquestes alertes informen a l’ens si té fitxers (factures, […]

X