La signatura electrònica de les factures

La signatura electrònica reconeguda és un sistema d’acreditació que permet verificar la identitat de les persones i té el mateix valor que la signatura manuscrita; per tant, autentica les comunicacions generades pel signant. En aquest sentit, la signatura electrònica reconeguda constitueix una evidència legal que la dota de valor probatori, de manera que no es pot negar el […]

X