Factura electrònica: fonaments jurídics

El concepte de factura electrònicaLa factura electrònica és un document amb el mateix contingut que una factura tradicional en paper, que tanmateix, es presenta en format digital i que s’ha de signar amb un certificat d’una entitat de certificació reconeguda. Si cerquem una definició específica, podem recórrer a l’article 1 de la Llei 56/2007: “La […]

Filtre de factures

Com es crea un filtre al llistat de factures? Per crear un filtre, hem d’anar a l'opció “Utilitats” de la pantalla d'accés Seleccionem l'opció: “Editar i crear filtres” Seleccionem l'opció: “Nou filtre” Indicarem el nom amb el qual volem identificar el filtre i marcarem els camps amb els valors que volem filtrar al llistat de [...]
X