A qui m’adreço si tinc dubtes sobre codis DIR3 i codis FACe ?

El Consorci AOC NO dóna suport als dubtes i consultes del manteniment dels codis DIR3 i codis FACe, atès que aquest tema el gestiona directament el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Qualsevol consulta relacionada amb DIR3 o FACe els organismes han d’adreçar-se a: – DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77 – FACe: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/79

Cal incloure el número d’expedient a la factura electrònica?

La Generalitat de Catalunya recomana incloure el número d’expedient a l’element "FileReference" de la factura (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura). Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference Aquestes indicacions malgrat no són d'obligat compliment per les administracions locals són bones pràctiques que si s’estenen a la [...]

Com canviar de modalitat portal del receptor a integració pròpia?

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e.FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a […]

Com descarregar d’e.FACT els fitxers per a les auditories de factura?

Pots descarregar els informes de factures per a les auditories: Informe de factures registrades Informe de factures sense registre comptable Informe de factures retingudes Informe de factures rebutjades Informe d'històric d'estats de factures Des d' EACAT -> Aplicacions -> e.FACT, i aquí has d'anar a Utilitats -> Gestionar informes   Tria l'informe que vols generar: [...]

Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Creació de factures: Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya). Solucions gratuïtes:  Solucions per crear i enviar: B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet […]

Com integrar-se amb l’e.FACT?

Si ets una plataforma privada de serveis de factura electrònica, un proveïdor de programari comptable o bé una Administració Pública que té desenvolupat el seu propi programari, per poder adaptar els teus sistemes i poder enviar o rebre factures des del servei e.FACT, o bé, cal que sol·licitis l’adhesió al servei i posteriorment facis les […]

Com puc modificar el correu-e d’avís de recepció de factures.

Per a realitzar un canvi d’adreça de correu electrònic d’avís de recepció de factures al portal del receptor, pots informar de la sol·licitud de canvi i indicar la nova adreça de correu electrònic on es volen rebre les alertes a través del Formulari de Contacte d’aquest Portal.

Com puc rebre e-factures enviades a través de l’aplicació e.FACT?

Pots accedir al servei e.FACT a través de diferents modalitats de servei: Per a l’emissió de les factures electròniques per part dels teus proveïdors, tens a la teva disposició la bústia de lliurament. Trobaràs el manual d’ús d’aquesta eina, així com més informació d’altres mecanismes perquè et puguin lliurar les factures al Portal de Suport […]

Com sol·licitar l’accés a l’e.FACT?

1. Si ets un ens local Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei. Que per […]

Documentació per a la integració a e.FACT

Sol·licitud de la integració Formulari de sol•licitud d’adhesió a l’e.FACT per a plataformes privades Formulario de solicitud de adhesión al e.FACT para plataformas privadas Documentació d’integració (en català): Guia d’integració al hub e.FACT Fitxers annexos a la Guia d’integració Documentació d’integració (en castellà): Guía de integración al hub e.FACT Fitxers annexos a la Guia d’integració

Close Bitnami banner
Bitnami