A qui m’adreço si tinc dubtes sobre codis DIR3 i codis FACe ?

El Consorci AOC NO dóna suport als dubtes i consultes del manteniment dels codis DIR3 i codis FACe, atès que aquest tema el gestiona directament el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Qualsevol consulta relacionada amb DIR3 o FACe els organismes han d’adreçar-se a: – DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77 – FACe: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/79

Cal incloure el número d’expedient a la factura electrònica?

La Generalitat de Catalunya recomana incloure el número d’expedient a l’element "FileReference" de la factura (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura). Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference Aquestes indicacions malgrat no són d'obligat compliment per les administracions locals són bones pràctiques que si s’estenen a la [...]

Com canviar de modalitat portal del receptor a integració pròpia?

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e.FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a […]

Com descarregar d’e.FACT els fitxers per a les auditories de factura?

Pots descarregar els informes de factures per a les auditories: Informe de factures registrades Informe de factures sense registre comptable Informe de factures retingudes Informe de factures rebutjades Informe d'històric d'estats de factures Des d' EACAT -> Aplicacions -> e.FACT, i aquí has d'anar a Utilitats -> Gestionar informes   Tria l'informe que vols generar: [...]

Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Creació de factures: Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya). Solucions gratuïtes:  Solucions per crear i enviar: B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet […]

Com integrar-se amb l’e.FACT?

Si ets una plataforma privada de serveis de factura electrònica, un proveïdor de programari comptable o bé una Administració Pública que té desenvolupat el seu propi programari, per poder adaptar els teus sistemes i poder enviar o rebre factures des del servei e.FACT, o bé, cal que sol·licitis l’adhesió al servei i posteriorment facis les […]

Com puc modificar el correu-e d’avís de recepció de factures.

Per a realitzar un canvi d’adreça de correu electrònic d’avís de recepció de factures al portal del receptor, pots informar de la sol·licitud de canvi i indicar la nova adreça de correu electrònic on es volen rebre les alertes a través del Formulari de Contacte d’aquest Portal.

Com puc rebre e-factures enviades a través de l’aplicació e.FACT?

Pots accedir al servei e.FACT a través de diferents modalitats de servei: Per a l’emissió de les factures electròniques per part dels teus proveïdors, tens a la teva disposició la bústia de lliurament. Trobaràs el manual d’ús d’aquesta eina, així com més informació d’altres mecanismes perquè et puguin lliurar les factures al Portal de Suport […]

Com sol·licitar l’accés a l’e.FACT?

1. Si ets un ens local Trobaràs el tràmit per sol·licitar el servei, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”. És important que consideris: Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei. Que per […]

Documentació per a la integració a e.FACT

IMPORTANT: Per enviar factures a l’administració no és necessària cap alta al servei e.FACT, les factures es poden enviar a través de la Bústia de Lliurament de factures electròniques. En cas que el volum de factures sigui molt elevat, podeu integrar les vostres eines amb l’e.FACT per tal d’automatitzar la creació i/o l’ enviament. Des […]